2018. április 22. Névnap: Csilla
Én megköszönöm a megtekintő miniszternek, ha mutat olyan milliárdost akit az elmúlt években érdemben sikerült visszaszorítani, és adott el saját földjeiből. Mert ilyen nincs.

 

„Áttörés a hazai birtokszerkezetben“ - ezzel a címmel jelent meg egy interjú Fazekas Sándorral a Magyar Időkben. Szerintem tele csúsztatással és valótlan állításokkal, nem véletlen, hogy kb. hasraütésszerű információkat közöl benne a miniszter. Felhívtam a lapot, és jeleztem, hogy ezek az állítások nem valósak, és szívesen tájékoztatom őket. Természetesen vissza sem hívtak.

 

Sebaj, gondoltam, és az alábbiakban csak „papírra“ vetem amit mondtam volna, hiszen ez épp összecseng azzal a témával, amiről ma sajtótájékoztatót tartottam (pl. itt, itt vagy itt) stb.

 

Fazekas Sándor és a kormány ezt állítja.

 

 

 

Nézzük tételesen:

 

Fazekas: „11 ezer földműves vásárolt állami tulajdonban lévő területet.“

 

Csúsztat, ugyanis a „ földműves“ szót nem köznyelvi értelemben használja, hanem jogi fogalomként, a földforgalmi törvény alapján. A földforgalmi törvény pedig azt mondja, hogy (többek között), földműves az, akinek legalább középfokú szakirányú agrár végzettsége van. Ez az a bizonyos aranykalászos gazdaképzés, amit kiskapuként a sajátjaiknak meghagytak, és így fővárosi ügyvédek és milliárdosok gyermekei úgy vásároltak földet a termőföld árveréseken, hogy közük nincs sem a földhöz, sem a földműveléshez. A Fazekas-féle „földművesek“ egy jelentős része ilyen papírföldműves.

 

 

Fazekas: „Reményeink szerint az első két körben felvett lendület most is kitart.“

 

Erről a lendületről: a licitre bocsátott földek kb. 1/3-ra licitálós sem volt, másik több, mint 1/3-a kikiáltási áron kelt el, egynél több licitáló hiányában. Nincs bennem rosszindulat, de én személyesen feltételezem, hogy ezek egy része előre lejátszott menetben. A termőföldek talán 20%-a ment valóban kis- és közeped gazdálkodókhoz feltételezéseink szerint, az eddigi adatok alapján, habár számukban ezek vannak többségben, hiszen ők sok kicsi földre (3-5 hektár kötött) licitáltak. A többségét pedig vitték a nagyok.

 

 

 

Fazekas: „Komolytalan vádaskodással állunk szemben. Egy nyilvános árverésen történő értékesítésről van szó, ahol – a földtörvénynek megfelelően – csak a helyben lakó földművesek licitálhatnak.“

 

Ezért van az, hogy a kifüggesztett földeket simán elvihetik pesti ügyvédek. Ezért van, hogy a lakóhelytől távolabb is simán vásárolnak bizonyos nagyurak.

A licit arról szól, hogy az viszi, akinek több pénze van, és alapvetően - be tudja tenni a kezdőlicitet, a 10%-ot - az nyer. Ez a fideszes korrekt, egyenlő feltétel, és így segítik a kicsiket…

 

 

 

 

Fazekas: „Az árakat a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet állapította meg, mégpedig úgy, hogy a vagyonértékelés eredményét tizenöt százalékkal megnövelte.“

 

Aha. Így lehetséges, hogy a kedves miniszteri unokaöccs Tiszaszentimrén 50 hektárt vásárolt kb. 9 és fél millióért, hektáronként kb. 184 e Ft.-ért… Kell magyarázni valakinek, hogy 50 hektár hogy ér 10 milliót?

 

 

Fazekas: „Hat évvel ezelőtt 258, 1800 hektár feletti területet művelő nagygazdaság működött az országban, 2015-re számuk 137-re csökkent. A kedvező tendencia az általuk használt földterület nagyságában is megmutatkozik, míg 2010-ben a nagygazdaságok 733 ezer hektárt használtak, ma már az összterület alig éri el a 440 ezer hektárt.“

 

Na ez az igazi csúsztatás. A nagygazdaságok most is vannak, csak épp osztódással szaporodnak, mert a Fidesz/Magosz - nagybirtok érdekvédelmi törekvésük miatt nem engedik, hogy szülessen egy jó üzemszabályozási törvény, ami rögzítené, hogy egy természetes személyek mennyi mezőgazdasági jogi személyhez lehet köze.  Így, osztódással szaporodnak, hogy maximalizálni tudják a támogatásaikat.

 

 

Fazekas: (a degresszív támogatási rendszerről): „Mivel csökkentettük a nagyok támogatását, a családi gazdaságoknak, a kis- és közepes termelőknek sokkal több segítséget tudunk nyújtani gazdaságuk versenyképességének növelése érdekében.“

 

Ha ez igaz lenne, akkor a 2015-ös beérkezett területalapú kérelmeknek lényegesen kisebb összegnek kellene lennie mint a korábbi évek kérelmeinek. De ezt a jelenséget nem látjuk, ami arra enged következtetni, hogy szinte ugyanakkora területre igényelnek támogatást - csak több jogi személy teszi azt, hogy ne ütközzön támogatási korlátozásba. Ez ugyanaz, amiről előbb írtam: osztódással szaporodnak, hogy maximalizálják a támogatásokat. A legnagyobbak pedig (mint Csányi), nem területalapúból, hanem egyéb támogatásból (pl. mintagazdaság, vagy vágóhíd létrehozás, vagy efféléből) húzza be a pénzeit. Tehát minden ugyanúgy megy tovább, csak vagy más jogcímen, vagy más igénylő személlyel.

 

 

 

Fazekas: (állattartásról) „Ez nyilvánvalóan csak az ellenzék riogatása volt, később maguk is belátták, hogy állításuk nem állja meg a helyét.“

 

Aha. Akkor a 250 Ft- sertésfelvásárlás az rendben van, és a teheneket a Kossuth téren ezen a héten hétfőn csak odaképzeltük… Értem.

 

Mi mindezzel szemben a valóság?

Az, hogy a milliárdos támogatások továbbra is milliárdosokhoz jutnak, és az, hogy az igénylők mindössze 20%-a viszi el a támogatás 85%-át. Az, hogy az egykori feudális rendszer jelenik meg újból hazánkban, és a föld egyre kevesebbek jussa, és egyre kevesebbek megélhetését jelenti.

 

Ezek a tények.

 

Én megköszönöm a megtekintő miniszternek, ha mutat olyan milliárdost akit az elmúlt években érdemben sikerült visszaszorítani, és adott el saját földjeiből. Mert ilyen nincs. Nyilván piszkálják Simicskát, mert már nem barát, de ettől rendszerszinten nincs változás.

Ez, amit látunk, nem egy egyedülálló jelenség, ilyet a világon találunk még - ez a tipikus.

 

„Nagy baj lesz abból, ha az agrárium szereplőinek egy szűk érdekcsoportja, szövetkezve a nagytőkével, a többség rovására akar Európában előbbre jutni. Nagy baj lesz ebből, és mégis elindították az eredeti tőkefelhalmozók késői utódai ezt a folyamatot. A magyar szakmapolitikai elit szűk, néhány száz, esetleg ezer fős csoportjának saját tőkeérdekeit követő, állami segédlettel és hatalmi arroganciával megvalósuló törekvései egy délamerikanizálódó agrárfejlődés vízióját vetítik előre. A maga tömegtermelő, monokultúrás, iparszerű, környezetromboló nagy latifundiumaival, bérmunkára alapuló tőkés megabirtokaival, a munkanélkülivé váló agrárnépesség tömeges elvándorlásával, a városok körüli fokozódó gazdasági, szociális, egészségügyi, bűnözési gettósodás, kriminalizálódás gyors ütemű növekedésének kézzelfogható fenyegetésével.“

 

Ezeket a sorokat „Délamerikanizálódik a magyar agrárium“ címmel Ángyán József publikálta 2004. július 1-én, szerintem akkor még rémálmában sem gondolva arra, hogy az a politikai elit, amelyet hatalomhoz segít, majd ezt a folyamatot segíti, erősíti. Pedig ez történt.

 

Venezuelában ez már megtörtént, ott már 1998-ban a földtulajdonosok mindössze 0,4 százaléka birtokolt több mint hétmillió hektárt Venezuela 30 millió hektáros termőföld-állományából, s azt, hogy mi van ma Venezuelában, meg lehet nézni (sőt meg is kell!), mert arra tartunk.

 

A mellékelt illusztrációk (egyik) háttéranyagául szolgáló „Kié a magyar föld?“  című 1937 júniusi számában található gondolat: „Amikor a magyar földmivesek százezrei nem tudnak egy darabka földbérlethez jutni, nyerészkedésre alakult részvénytársaságok óriási területeket kötnek le bérlet alakjában."

 

 

Mintha a Fidesz birtokpolitikájáról írták volna.

Erre a tartunk - feudális rendszer, dél-amerikai birtokszerkezet: elnéptelenedő vidék, néhány milliárdos országa. Ez a valóság t. Magyar Idők, és t. miniszter úr!

 

Sallai R. Benedek

 

 

Hozzáfűzni való

Ez még érdekelhet

Pongrácz Gergely: Közpénzen élősködő kerékpárosok?

Egy legyintéssel is el lehetne intézni az ügyet, hiszen a statisztikák egyértelműen mutatják, hogy egyre többen és többen bicajoznak, ezzel kisebb zsúfoltságot, jobb levegőt és maguknak jobb egészséget teremtve. Azonban mivel manapság Tarlós Istvánnál és

Mi lett a Fidesszel?

De mi is lett a Fidesszel, hogy leginkább csak az mozgatja, hogy „migránskampánnyal” takarja be a csak nehezen elképzelhető mértékű korrupciót, a kormányzati cselekvés iránytalanságát, történetnélküliségét és közpolitikai pragmatizmusát?

0
komment